مدارک لازم تغییرات شرکت:
تکمیل فرم قبل و بعد از تغییرات
کپی شناسنامه وکارت ملی اعضا- سهامداران- بازرسین
ارائه وکالتنامه وکیل در صورت نیاز

 

مراحل انجام پرونده:
تنظیم صورتجلسات
امضای صورتجلسات
امضای وکالتنامه
ارجاع پرونده به اداره ثبت
صدور اگهی تغییرات
اقدام برای روزنامه تغییرات و کثیرالانتشار